Agrarisch Ondernemer 2013

Voedselveiligheid

Als modern pluimveebedrijf is voedselveiligheid een belangrijk thema binnen de bedrijfsvoering. Er wordt gewerkt met, IKB EI, een kwaliteitszorgsysteem dat algemeen bekend en gebruikt wordt binnen de pluimveehouderij Nederland. Daarnaast is C-J Pluimveebedrijven sinds 2019 aangesloten bij SecurEggFarmer voor de borging van voedselveiligheidsrisico’s.

IKB EI

IKB EI is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De regeling gaat over alle schakels die betrokken zijn bij de productie van consumptie-eieren: van het primaire bedrijf tot de pakstations. Deelnemers verstrekken zo garanties over de manier van produceren, kwaliteit en herkomst. Om aan IKB EI te kunnen deelnemen, moeten bedrijven aan een groot aantal voorschriften voldoen. Meer weten over IKB EI?

SecurEgg Farmer

SecurEgg Farmer is een aanvulling op de voorwaarden van IKB EI. De deelnemende pluimveehouders geven gezamenlijk invulling aan de gestelde voorwaarden aan de leveranciersbeoordeling, om zo voedselveiligheid van de afgeleverde eieren te kunnen borgen. SecurEgg is een initiatief van en voor de pluimveehouders om als collectief alle leveranciers en gebruikte middelen te beoordelen op alle geldende wettelijke voorwaarden, kwaliteit- en keteneisen en risico’s voor voedselveiligheid. Meer weten over SecurEggFarmer?