Agrarisch Ondernemer 2013

Wat is de footprint?

Alles wat we doen heeft invloed op het milieu. Een footprint van een bedrijf omvat de impact op het milieu door de uitstoot van koolstofmonoxide (CO2) en andere broeikasgassen, samen ook wel broeikasgasemissies genoemd. Bij de productie van eieren is het de teelt van grondstoffen van het voer dat zorgt voor het grootste deel van de uitstoot van broeikasgassen. Hoe minder voer een dier nodig heeft om een kilo eieren te produceren (voederconversie), hoe beter dat is voor het milieu.

De productie van eieren bij Claessens-Jenniskens Pluimveebedrijven (CJP) geeft aanzienlijk minder klimaatemissies dan de gemiddelde gangbare eierproductie. De ‘carbon footprint’ van eieren door CJP is zo’n 45% lager dan de gemiddelde impact van Nederlandse eieren zoals die in de Agri-Footprint-milieu-database zijn opgenomen. Anders gezegd,

  • Een maand lang één ei van CJP per dag staat gelijk aan één portie rundvlees (100 gram)
  • Een week lang één ei van CJP per dag staat gelijk aan één portie kippenvlees (100 gram)
  • Twee weken lang één ei van CJP per dag staat gelijk aan drie glazen melk (150 ml)

De lagere footprint, dan landelijk gemiddeld, komt door een scherpere voederconversie. Dit betekend een gunstige omzetting van voer naar eieren, waardoor minder grondstoffen nodig zijn. Door te kiezen voor een witte kip dat relatief weinig voer nodig heeft, is de impact op het milieu automatisch 5% lager. Tevens wordt mest omgezet in groene energie. het restproduct van deze vergisting, digestaat genoemd, wordt gebruikt als kunstmestvervanger in de akkerbouw. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door CE Delft.

CJP kiest bewust om de kippen in-house te huisvesten. Waarom? De stal wordt gezien als een bescherming voor het dier. Hiermee wordt maximaal bescherming geboden op risico’s van buitenaf. Daarnaast biedt deze gecontroleerde omgeving de ruimte om, met nieuwe technieken, te werken aan het beste stalklimaat en het verlagen van directe uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof.

Vanuit Claessens-Jenniskens Pluimveebedrijven wordt er een antwoord gegeven op verantwoord ondernemen in de pluimveehouderij – er is immers niet één manier van boeren.