Agrarisch Ondernemer 2013

Duurzaam

Vanuit Claessens-Jenniskens Pluimveebedrijven wordt er een antwoord gegeven op verantwoord ondernemen in de pluimveehouderij – er is immers niet één manier van boeren. De aanpak hoe er gewerkt wordt met voer, huisvesting van leghennen, uitstoot en mest worden hieronder bondig toegelicht.

Het voer voor de legkippen beslaat 83% van de footprint op een legpluimveebedrijf. Er is bewust gekozen voor witte kippen die witte eieren leggen. Witte kippen hebben minder voer nodig, leggen méér eieren en hebben een langere levensduur. Met andere woorden, er is dus minder voer nodig per ei. Daardoor is de CO2-voetafdruk gemiddeld voor witte kippen circa 5% kleiner dan bij bruinen kippen.

Een derde van de voergrondstoffen bestaat nu al uit reststromen. Veilige resten van voedselproducerende bedrijven. De legkippen kunnen dit prima eten, omzetten in eieren en gaan daarmee verspilling tegen.

Daarnaast wordt er enkel gebruik gemaakt van gecertificeerde sojaschroten, welke niet van onduurzame boerderijen in Zuid-Amerika afkomt, waar men vaak regenwoud kapt om soja te verbouwen. De sojaschroten voldoen aan de certificering: Certified Responsible Soya (CRS). Welke een antwoord geeft op de gestelde duurzaamheidseisen vanuit de Europese branchevereniging voor de mengvoedersector.

C-J Pluimveebedrijven is zich bewust dat de bedrijfsactiviteiten een weerslag hebben op het milieu. Er is bewust gekozen om de leghennen in-house te huisvesten. Waarom? C-J Pluimveebedrijven ziet de stal als een bescherming van het dier. Hiermee kan er maximale bescherming worden geboden tegen risico’s die buitenaf spelen. Daarnaast biedt deze gecontroleerde omgeving de ruimte om positief, met nieuwe technieken, te sturen op uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof.

Mest is ook een belangrijk onderwerp binnen de pluimveehouderij. 8% van de CO2-footprint valt onder te verdelen aan de mest welke de leghennen produceren. De geproduceerde mest gaat direct vanaf bedrijf naar biogas installaties. In dit biologische proces zetten bacteriën organische stof om in biogas. De overblijfselen van dit proces wordt digestaat genoemd. Dit restproduct vindt weer haar weg naar de akkerbouw.

C-J Pluimveebedrijven wordt gekenmerkt in de bedrijfsvoering om de productiviteit. Een werkwijze waarbij de leghennen een lange levensduur genieten, een gunstige omzetting van voer naar eieren; waardoor minder grondstoffen nodig zijn en een lage milieubelasting; welke minder uitstoot geeft. Een antwoord op verantwoord ondernemen.