Agrarisch Ondernemer 2013

Maatschappelijke projecten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vinden John en Marian belangrijk. In het Limburgse Ysselsteyn werd een Zorghuus gebouwd; een thuis voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Kleinschalig wonen, zoals thuis. John en Marian droegen hun steentje bij aan de “Ik bouw mee-actie” door op hun bedrijf de “Ik laaj mit” actie te organiseren. Voor het evenement “Beleef Landleven” in het openluchtmuseum in Arnhem schonken John en Marian eieren voor de opzienbarende eierbakmachine. De opbrengst ging naar Kika voor de strijd tegen kinderkanker.

Links : “Ik laaj mit” , in oktober 2012 heeft familie Claessens met 70 jonge mensen twee avonden uitgelegde hennen geladen. John en Marian verdubbelden de bespaarde personeelskosten.

Midden : John en Marian bezochten het Kanthariproject in India en raakten hierdoor geïnspireerd. Het complete bedrag wat zij wonnen met de titel Agrarisch Ondernemer 2013 schonken zij aan dit project ( €12.500,-)

Rechts : In 2015 hebben Marian en John zich  ingezet samen met BIG Challenge “veehouderij tegen kanker” door de Alpe d’HuZes  te  fietsen. Marian en John hebben samen  ruim € 23.500,-  opgehaald middels sponsoring voor KWF. Hun motto is “Samen op de pedalen voor KWF” De eieren welke op hun erf via de Ei automaat verkocht worden daarvan gaat 2 cent per ei naar BIG Challenge /KWF deze actie loopt gewoon door ook na 2015.